Detil Buku:

255 Asas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara. Edisi Ketiga 2010

Subjek:
Asas – Prinsip Hukum – Penyelenggaraan Negara

Judul:
255 Asas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara. Edisi Ketiga 2010

Pengarang:
Surachmin, SH. MH.

Kode Panggil:
34.001.12+349.61 Sur

Resensi:
Sering penerapan peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan pelaksanaannya harus sesuai dengan kemauan pimpinan dan mengesampingkan asas-asas hukum yang berlaku. Ini disebabkan di satu pihak kurangnya pemahaman para pemimpin/pengambil keputusan terhadap asas dan prinsip hukum yang berlaku secara universal, sedangkan di lain pihak bawahan masih bermental asal bapak senang, sehingga kebijakan yang diterapkan bertentangan dengan hukum.

Buku Terbaru

Pengunjung Online:

Website ini diakses: sejak Mei 2014